יום רביעי, 16 בדצמבר 2015

מאיר סגל משרד עו"ד נועם קוריס כותב על דמי מזונות מביטוח לאומי...

בס"ד

דמי מזונות מביטוח לאומי מאת מאיר סגל

                  משרד עו"ד נועם קוריס ושות'                 


 חוק המזונות (הבטחת תשלום), הינו אחד מתחלופות תשלום המזונות לזוכה כאשר היא אינה מקבלת תשלום זה מן החייב עצמו על פי פס"ד...


לשון הרע? – לא מדבר אליי / עו"ד לאה אביב ממשרד עו"ד נועם קוריס ושות'
מוצא את עצמך נאבק בתביעות לשון הרע נגדך עקב תפקידך? אתה עומד חסר אונים באמצע הליך דיוני בו אתה בולם את פיך מחשש לתביעות אולם אין הדבר מוצא חן בעיניך משום שאין זו ההגנה הטובה ביותר ללקוחך? אתה מוצא שפעמים רבות במהלך בירור משפטי ומתוקף תפקידך השיפוטי אתה נמנע מלכתוב אמירות שיש בהם טעם המועילים לעשיית הליך הוגן של משפט מפני שאתה חושש מתביעת לשון הרע? נקראת להעיד בבית משפט ואתה מפחד לדבר בגלל חשש ללשון הרע על אף שמה שיש לך להגיד חשוב לצורך הוכחת האמת?
רצוי שתדע את הדברים הבאים:
ראשית נבהיר, כי פרסום לשון הרע מתייחס לכל דבר הנאמר בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר ועלול לפגוע באדם.
סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע מעניק הגנה מוחלטת לבעלי דין, באי כוחם של בעלי דין, עדים, שופטים, חברי בתי דין רבניים, בוררים ו/או כל אדם אחר בעל סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית על כל פרסום על פי דין שנעשה תוך כדי דיון.
ההגנה שמעניק החוק הינה מוחלטת.
החוק ביקש להעניק הגנה זו לפרסומים הנוגעים לתחום תפקידם של ממלאי תפקידים רשמיים ורשויות רשמיות.
ההגנה הבלתי מתפשרת על פרסומים מסוג זה נועדה להגן על שיקולים רחבים הנוגעים לאינטרס הציבורי כגון: למנוע מצב שבו עילת לשון הרע תהווה גורם מצנן על התבטאויות בגדי הליך משפטי ותמנע מהגורמים השונים המעורבים בהליך כזה להתבטא באופן חופשי, להבטיח שנושא המשרה המעין שיפוטית יאמר דברו ללא חשש ומורא מפני תביעות עתידיות בגין הוצאת דיבה, מניעת מצב שבו הגורמים המעורבים בהליך המשפטי ירסנו את עצמם באופן שיחבל בתקינות ההליך השיפוטי,  ומעל לכל אלה האינטרס לשמור על הגינותו ועל יעילותו של ההליך השיפוטי ו/או המעין שפוטי.
אין זה משנה כלל אם הפרסום הינו אמת או אם נטען שלא בתום לב כל עוד הוא נעשה לצורך הדיון ובקשר איתו.
ההגנה חוסה על כל צעד הננקט בקשר עם ההליך בכל שלב משלביו השונים ועל כל מסמך בין שהוגש לבית המשפט ובין שלא הוגש ובלבד שיש להם זיקה ממשית לתביעה ושנעשו במסגרת מילוי התפקיד השיפוטי ו/או המעין שיפוטי.

האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי

אודות משרד עו"ד נועם קוריס ושות'
·          
מאמרים פרי עטם של צוות משרד עו"ד נועם קוריס
מאמרם מאת עו"ד נועם קוריס
מאמרים מאת עו"ד 
נועם אברהם
מאמרים מאת עו"ד 
נועה מאיר

עו"ד על משרד עו"ד נועם קוריס ושות:

נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריס                עו"ד נועם קוריס בפייסבוק
                     עו"ד נועם קוריס ביוטיוב
                     עו"ד נועם קוריס בטוויטר
                     עו"ד נועם קוריס בגוגל פלוס
                     עו"ד נועם קוריס, קבוצת עורכי דין בפייסבוק
                     עו"ד נועם קוריס ב pinterest.comיום שלישי, 15 בדצמבר 2015

משרד עו"ד נועם קוריס מכתב המלצה ניופאן...

·          
מאמרים פרי עטם של צוות משרד עו"ד נועם קוריס
מאמרם מאת עו"ד נועם קוריס
מאמרים מאת עו"ד 
נועם אברהם
מאמרים מאת עו"ד 
נועה מאיר

עו"ד על משרד עו"ד נועם קוריס ושות:

נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריס                עו"ד נועם קוריס בפייסבוק
·                     עו"ד נועם קוריס ביוטיוב
·                     עו"ד נועם קוריס בטוויטר
·                     עו"ד נועם קוריס בגוגל פלוס
·                     עו"ד נועם קוריס, קבוצת עורכי דין בפייסבוק
·                     עו"ד נועם קוריס ב pinterest.com